1 Title

jump to filter-options
Search for: Keyword = Mundart Ripuarisch <Bergisches Land>
  •  The document is publicly available

    Dat Bergsche Wort

    Blatt op bergsch Platt
    Elektronische Ressource, Essen-Kettwig : bergischplatt.de, Nommer 1 (25. Jannewar 2020)-