Amtliche Mitteilungen : Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal : Jg. (2011), Nr. 19 ; 13.04.2011 ; Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang Sicherheitstechnik / Bergische Universität Wuppertal / Hrsg.: Der Rektor. Wuppertal. 2011
 

Amtliche MitteilungenJahrgang 40 [2011]Nr. 19 ; 13.04.2011 ; Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang Sicherheitstechnik