FST-Report : Berichtszeitraum ... / FST, Freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste e.V. Düsseldorf : Freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste e.V., 13.Juni 2007 - Januar 2010