Quartalsfinanzbericht ... : Jg. (2013), 1. Januar bis 30. September 2013 / Gea Group Aktiengesellschaft. Düsseldorf. 2013
 

Quartalsfinanzbericht ...20131. Januar bis 30. September 2013